Kakayı tutma-bırakma işlevini kontrol edebilecek yaşta olmasına rağmen istemli/ istemdışı olarak kakayı uygun olmayan yerlere bırakmadır.

Enkoprezis tanısı için; en az 3 ay süreli ile ayda bir kez böyle bir durumun ortaya çıkması ve takvim yaşının en az olması gerekmektedir.

Sorunun başlangıç biçimine göre: Birincil Enkoprezis ve İkincil Enkoprezis olmak üzere iki çeşidi vardır.

Birincil Enkoprezis: Hiç kaka kontrolü geliştirmemiştir.

İkincil Enkoprezis:Kakakontrolüen az 1 yıl geliştirmiş ve daha sonra başlamıştır. 4-8 yaşlarında sık görülür.

! 4 yaştan önce enkoprezis tanısı koyulmaz.

NEDENLER

 • Bağırsak işlevlerinde yapısal bozukluklar,

 • Tuvalet eğitimi,

 • Kardeş doğumu ile başlayan gerileme (regresyon) belirtisi,

 • Kardeşe duyulan saldırgan duyguların bir ifadesi,

 • Kurallara başkaldırı,

 • Aşırı ilgi nedeniyle bebeksi kalma eğilimi,

 • Erken tuvalet eğitimi – inatlaşma.

UYARI: İnatçı bir bozukluktur. Sürenin uzaması tedaviye direnci arttırır. 16 yaşından sonra ender görülür. % 25’ine enürezis eşlik eder.

TEDAVİ

Davranış Terapisi

 • Utanç ve suçluluk duygusunun hafifletilmesi amaçlanır,

 • Çocukla işbirliği sağlanılır,

 • Tuvalete oturma ve bekleme,

 • Kayıt tutma ve başarının pekiştirilmesi,

 • Başarısızlık durumunda görmezden gelme,

 • Önceden okuma (belirtiyi önceden fark etme).

Aile Danışmanlığı

 • Ailenin genel tutumları değerlendirilir.

 • Aşırı hoşgörülü ya da cezalandırıcı tutumu azaltmaları sağlanmalıdır.

 • Utanmayı gerektirecek bir şey olmadığı söylenir.

 • Cezalandırmanın ve kabullenmemenin etkisiz ve uygunsuz olduğu konusunda aileye bilgi verilir.

 • Eleştiriden kaçınma, başarıya odaklanılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.

İlaç

Sorun fark edildiğinde bir uzmana danışılmalı ve uzman gerek gördüğü takdirde alternatif çözüm yöntemlerinin yanında ilaç kullanılmaya başlanılmalıdır. Asla ilaç tek başına ve uzmana danışılmadan kullanılmaya başlanmamalıdır.